Home

Artist statement
Het onderwerp van mijn werk is de vormwereld die niet is aangeraakt door de mens: de vorm van een rotsblok, een celwand of een boom..
De mens heeft zijn wereld in zo’n grote mate aan zijn heerschappij onderworpen, dat het lijkt alsof dat alles is. Met wijn werk wil ik aandacht vragen voor de oerstaat.