Home

Artist statement
Het onderwerp van mijn werk is de materie die niet is aangeraakt door de mens: de vorm van een rotsblok, een celwand of een boom.
De mens heeft zijn wereld in zo’n grote mate aan zijn heerschappij onderworpen, dat het lijkt alsof dat alles is.
Met mijn werk wil ik in herinnering roepen dat we bestaan – niet dankzij onze vormgeving van de wereld, maar ondanks onze koloniale onderwerpingsdrift.