Home

Artist statement
Het onderwerp van mijn werk is een wereld in een staat van wording, een toestand van onuitgekristalliseerd zijn. 

Het schilderij in mijn atelier zie ik als de helft van het ‘eindprodukt’, het door de toeschouwer waargenomen werk. Het boeiende voor mij zit hem erin, dat enerzijds mijn werk een herschepping is van de natuur en anderzijds de toeschouwer van mijn werk komt tot eenzelfde soort herschepping van mijn werk. Het proces van scheppen en herscheppen gaat door bij de kijker, met mijn schilderij of object als ontmoetingspunt.

De beeldende keuzes in mijn werk vormen de deur tot de inhoud ervan, een uitnodiging tot het waarnemen van het eigen scheppen.