Artist statement
Iedereen schept – beeldenmaker en beschouwer gelijk.
En we doen het de hele dag door. Door middel van onze associaties, ervaringen, verwachtingen, angsten, interpretaties, overgeleverde normen en wat al niet.. We verbeelden ons heel wat, doorgaans zonder dat we het ons realiseren.
Dat proces zo bewust mogelijk weer te geven, is wat ik probeer met mijn kunst.
‘De maker maakt en de kijker maakt af.’